SMARTfamilie forløpet inneholder

  • 5 online undervisningsmoduler, med en steg for steg undervisning hvor du får all den viten du har bruk for til å skape et harmonisk familieliv slik du ønsker å ha det. 
  • Hvert modul hører til hver sin uke – men du kan velge at strekke forløbet over lengre tid hvis du ønsker
  • Det er notater, øvelser og refleksjoner til hvert modul, som hjelper deg å integrere det du lære og omsette det til praksis
  • Lukket facebook gruppe hvor du kan kan søke støtte, nettverke og stille spørsmål underveis til både meg og de andre deltakerne.
  • 5 Q&A calls, hvor vi 1 gang i uken møtes online til mentoring og spørsmål. Disse blir opptatt så du kan rekke å se dem flere ganger. 

SELVFØLELSE 0