SMART kurs for skoler og institusjoner

Ungdommer1

 

Det er en stor samfunnsmessig utfordring at så mye som 20% av ungdommene har psykiske vansker som går ut over trivsel, læring, fungering hjemme og på skolen. Min erfaring som lærer og lektor i pedagogikk er at ungdommene mangler redskaper og verktøy til å takle de utfordringer de står overfor i et samfunn med stadig høyere krav og økt fokus på vellykkethet, utseende og kroppsfokus.

  • ·      Vi trenger ungdommer som er sterke i seg selv, som vet at deres verdi ikke ligger i prisen på en veske eller hvor mange likes en får på facebook.
  • ·      Vi trenger å ruste våre ungdommer for livet, ved å gi dem redskaper og verktøy til å styrke selvfølelsen, hjelpe dem å få tro på seg selv og bygge sin indre styrke.
  • ·      Vi trenger å snu en uhendig utvikling hvor en stor del av ungdommene sliter psykisk uten å vite hvordan de kan handtere det.

I mitt arbeid gjennom med ungdommer gjennom flere år har jeg hatt flere hundre på kurs og hjulpet dem å gjøre små justeringer i tanke og følelsesmønster som har gitt dem mer verktøy og redskaper til å takle livet på positiv måte. De spør meg ”hvorfor lærer vi ikke dette på skolen” Det er også mitt spørsmål, derfor har jeg skrevet boken har kurs for skoler, ungdommer og foreldre.

”SMART-kursene lærer ungdommene å styrke selvfølelsen, bli sterke mentalt, forstå hvordan tankene våre virker. De lærer hvordan de kan bruke det til å takle utfordringer og problem som oppstår på en mer konstruktiv måte.  

SMART-kurset er basert på boken «SMART forlivet» og flere års erfaring med å ha undervist og hatt ungdommer på kurs. Det er slik at mange vanlige elever i ungdomsskolen og videregående skole opplever psykiske belastninger. Mer enn hver femte ungdom sliter med psykiske problemer av en slik art at det går ut over skolearbeid og andre deler av hverdagslivet.

WHO sin definisjon på god psykisk helse er: ”En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeidet på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.”

De skolene som har investert i SMARTkurs og boken SMART for livetfor sineungdommer har uttyrkt stor takknemlighet for å lære disse redskapene og verktøyene som boken presenterer. 

Ta kontakt for mer info maybente@maybente.no