SMART kurs for ansatte

Jobber du med barn/ungdom? Har du lyst å få opplæring i å bruke disse verktøyene i ditt arbeid for å styrke ungdommenes selvfølelse, hjelpe dem til mental styrke, hvordan handtere tanker og følelser, lære å mestre stress, hjelpe ungdommene til å kommunisere til seg selv og andre, lære dem hvordan skape gode relasjoner til seg selv og andre og hjelpe dem til å sette mål, lære dem gode strategier for å lære og tro på seg selv og at de kan.

Du tilgang til enkle verktøy og redskaper som du kan ta med deg tilbake til din jobb og begynne å bruke umiddelbart.

Begge dagene videofilmes, så du kan se opptaket i omigjen og repetere hele stoffet for deg selv.  Prisen for kurset med alle opptakene, alt materiale, ferdige notater og powerpoint til bruk er 12.000 kr. Du kan ikke starte som kursholder, men bruke det du lærer rett inn i din jobb med barn og unge. Intropris for dette kurset er akkurat nå 7995 kr. Få rabatten ved påmelding til maybente@maybente.no